Huisregels

 

Wat moet u meegeven naar “Happy Daycare” :

 • Doe uw kind gemakkelijke kleding aan, die ook vies mogen worden i.v.m. knoeien, knutselen of buiten spelen.
 • Voldoende luiers.
 • Reserve kleding, zowel onder als bovenkleding.
 • Flesvoeding, voorzien van naam en datum.
 • Speen/knuffel/evt. slaapzak.
 • Potjes voeding, voorzien van naam en datum.
 • Speciale voeding bij allergieën, of dieetvoeding.
 • Slofjes/sokjes,  wij hebben zoveel mogelijk de schoenen uit in huis.

Halen/brengen op een ander moment op de dag is geen probleem, laat het dan liefst wel even weten van te voren, dan kan ik er rekening mee houden in de planning.

Mocht u een keer later zijn met ophalen is dit ook geen probleem laat dit dan ook even weten aan mij, dan kan er altijd iets geregeld worden.

Indien uw kind door een ander opgehaald word, moet u dit altijd van te voren doorgeven aan mij. Is dit niet door gegeven zal ik voordat het kind mee gegeven word eerst even met u contact opnemen.

 

Vakanties  en vrije dagen.

Bij vakanties en vrije dagen van de vraagouders worden de uren niet doorberekend mits deze op tijd worden door gegeven. Te laat door gegeven, word dus de uren door berekend.

 

 • Bij vrije dagen dient u het uiterlijk 1 week van te voren door te geven.
 • Bij dokter bezoek of tandarts. 24 uur van te voren door geven.
 • Bij vakanties dient u het uiterlijk 8 weken van te voren door te geven.

 

Dagen wisselen:

Incidentele wijzigingen in dagen of dagdelen worden toegestaan indien de bezetting dit toelaat. U dient dit wel tijdig door te geven. Structurele wijzigingen dienen van te voren worden aangevraagd en er zal in de meeste gevallen ook een nieuw contract worden opgemaakt.

 

Gastkind is ziek of word tijdens de opvang ziek.

Als een kind koorts heeft hoger dan 38.5 graden, word er contact met u opgenomen en overlegt over de opvang. Als de groepsbezetting het toelaat, en het belangrijkste van alles, als uw kind zich goed genoeg voelt, is het mogelijk om de opvang door te laten lopen.

Als uw kind zich duidelijk niet goed voelt, of er is kans van besmettingsgevaar, zal uw kind opgehaald moeten worden.

De afgesproken opvanguren lopen de eerste 2 weken gewoon door, daarna word 50% van het tarief gerekend.

Ziekte gastouder.

Mocht ik zelf ziek zijn, breng ik u zo snel mogelijk op de hoogte en zoeken we samen met het gastouderbureau naar vervanging.

 

Hygiëne en veiligheid.

 • Uit hygiënisch oogpunt blijven de schoenen bij mij zoveel mogelijk op de gang staan. Dit om de vloer zo schoon mogelijk te houden zodat er na hartenlust gerold en gekropen kan worden. Uw kind kan lekker op slofjes, sokken, blote voeten, net wat u zelf het fijnste vind.
 • Ouders hoeven bij het halen en brengen de schoenen niet uit te trekken, mits deze heel erg vies zouden zijn.
 • Ieder kind slaapt in een schoon bedje en heeft zijn/haar eigen beddengoed wat ik elke week was, en als het vies is word het natuurlijk ook verschoond.
 • De maaltijden zullen altijd aan tafel plaats vinden. Buiten is het natuurlijk anders.
 • Het hele huis is voorzien van veiligheidstoepassingen zoals, traphekjes, stopcontactbeveiliging, haakjes op de deur. Klinken omhoog. Brandmelders.
 • De GGD en gastouderbureau controleren regelmatig op veiligheid en hygiëne.
 • Eetstoelen worden na elke maaltijd schoon gemaakt.
 • Om ontsnappen te voorkomen zijn de voordeur en de tuinpoort altijd op slot.
 • Na iedere toiletbeurt worden de wc even schoon gemaakt, dit geld ook voor de potjes.
 • Voordat we aan tafel gaan en ook daarna worden even de handen en evt. monden gewassen, dit gebeurt uiteraard ook na elk toiletbezoek.
 • Bij een ernstig ongeval schakel ik de meest aangewezen hulpverlener in, en neem meteen contact op met de ouders. De ouders vullen bij intake alle gegevens in met nummers van arts, tandarts etc., ook 2 noodnummers worden ingevuld, mochten de ouders een keer niet te bereiken zijn dan kan ik daar nog altijd heen bellen.
 • Bij een ongeval vul ik altijd een ongevallen registratieformulier in, de kopie van dit formulier word binnen een week verstrekt aan de ouders en aan het GOB. Het GOB zal afhankelijk van de ernst van het ongeval onderzoek doen. Naar aanleiding van dit onderzoek zal het GOB haar bevindingen terug koppelen aan de gastouder en aan de ouders.

 

Dagelijks vind er tijdens het brengen en halen van uw kind een overdracht van informatie plaats, indien u een gesprekje wilt met mij om even uitgebreider over u kind te praten, dan kunt u dit aan mij door geven en plannen we een afspraak. Ook zal ik zelf mocht ik het nodig vinden een afspraak met u plannen om even wat dingen door te nemen. Gedurende de opvang staat het altijd vrij even te bellen en te vragen hoe het met uw kind gaat.

 

 

 

 

Wennen:

Een kind heeft altijd tijd nodig om te wennen aan een nieuwe omgeving en een nieuw persoon. Ook voor u als ouders/verzorgers kan het moeilijk zijn om uw kindje voor het eerst naar de opvang te brengen. Hiervoor is de wenperiode ingeroepen.

De wen periode begint een week voor de startdatum van de opvang en ziet er als volgt uit:

 

Dag 1: wennen van 09.00-12.00 zonder slapen.

Dag 2: wennen van 09.00-15.00 met slapen.

Dag 3: start van de opvang.

 

De wendagen hoeven niet 2 aaneensluitbare dagen te zijn.

Tijdens de wendagen dient u volledig bereikbaar te zijn voor eventuele vragen.

 

Uitstapjes:

Wij gaan zoveel mogelijk naar buiten, als het weer het toelaat. Vaak zal dit in eigen tuin zijn, maar zo nu en dan gaan we ook op pad. Wij gaan soms naar de speeltuin in de buurt, dit zal vaak lopend zijn.

Soms maken we ook uitstapjes met de auto, naar bijv. kinderboerderij grote speeltuin, naar de bossen etc.

De kinderen worden in veilige stoeltjes vervoerd, vaak zullen dit de eigenste stoeltjes zijn en zal ik de ouders op tijd vragen deze bij mij te laten.

Eventuele onkosten die gemaakt worden voor entree zijn voor de ouders, dit gebeurt natuurlijk wel eerst in overleg met de ouders.

Ook heb ik een ongevallen inzittende verzekering, en zullen we nooit zonder toestemming van de ouders met de auto weg gaan.

 

Betalingsverplichting:

Indien u uw betalingsverplichting niet nakomt binnen 30 dgn, zal de opvang per direct stop worden gezet. Betaling zal plaatsvinden aan einde van de maand.

 

Aanmelden:

Plaatsing gaat via de gastouderbureaus of via het Contact Formulier.

Ik sta ingeschreven bij.

Gastouderbureau HappyKind en Zo en Peuterdorp.

Logo kind en Zo (2)

 

 

 

 

 

Opzegtermijn.

Voor zowel gastouder als de ouders loopt er een opzegtermijn van 1 maand.