Dagindeling

De eerste bezoekjes…

De dag dat uw kind voor het eerst bij ons komt kan voor uw kind en u een emotionele gebeurtenis zijn. Als gastouder ben ik mij hier terdege van bewust. Daarom zal ik goede voorwaarden scheppen om het uw kind zo makkelijk mogelijk te maken en het zo snel mogelijk te laten wennen. Het vertrouwen moet gewonnen worden. Neemt u in het begin extra tijd om uw kind te brengen!.

Rust, Ritme, Reinheid en Regelmaat zijn voor mij heel belangrijk en pas ik ook toe gedurende de opvang van uw kind.

* Tussen 07.00 en 09.00 uur is er voor u de gelegenheid uw kind te brengen. Met een kopje thee of koffie neem ik dan de bijzonderheden uit het dagboekje met u door en de kinderen mogen vrij spelen.

* Vanaf 09.30 uur gaan we aan tafel liedjes zingen, voorlezen en fruit eten, daarna wandelen/buiten spelen, creatieve activiteit of vrij spel.

* Voor de baby’s geldt geen vaste dagindeling. Ik volg zoveel mogelijk het schema zoals de ouders dat aangeven, zowel wat voedingsschema als wat slaaptijden betreft.

* Tussen de middag brood eten en melk drinken. De kinderen die een middagdutje doen gaan daarna naar bed, de andere kinderen gaan spelen.

* ’s Middags kunnen de kinderen kiezen uit gerichte activiteiten of buiten spelen. Om 15.30 uur tijd voor een tussendoortje en drinken.

* Er zijn vaste momenten op de dag dat ik met de kinderen gezamenlijk aan de tafel zit. Deze vaste tijden bieden uw kind structuur en houvast. Voor de kleinsten zijn de terugkerende momenten erg belangrijk.

* Rond 16.30 – 17.00 uur etenstijd voor kinderen die warm eten. De andere kinderen krijgen soepstengels en yoghurt.

* Aan het einde van de middag kunnen de kinderen vrij spelen en worden opgehaald.

* In de tussenliggende periodes worden er activiteiten ondernomen, die aansluiten bij de behoefte van de kinderen en de ontwikkelingsfase waarin zij verkeren. Uitgangspunt is, dat zoveel mogelijk wordt aangesloten bij wat de kinderen zelf willen.